съвременни танци за деца

умението да общуваме, забавлявайки се

Уроци по танци за тинейджъри на английски език – срещаш нови приятели, забавляваш се и упражняваш езика едновременно! 

Уроците по танци за тинейджъри са предназначени за ученици от 9ти до 12ти клас. Тяхната цел е да формират правилно отношение между момчетата и момичетата и да подпомогнат осъзнаването им като мъже и жени. Класовете се енергични и забавни като с много музика и движение се формират и нови умения: 

* Усъвършенстване на комуникационните умения на младежите извън социалните мрежи; 

* Формиране на правила за етично поведение в социума; 

* Предоставяне на нова възможност за забавления в контролирана среда – социални танцови партита; 

* Справяне със стреса и напрежението, породени от изключително натоварения ученически живот с класни и извънкласни занимания; 

* Справяне с агресията в училище чрез повишаване на емоционалната интелигентност и толерантност на учениците; 

* Практикуване на разговорен английски език в забавна и непринудена среда; 

* Повишена физическа активност на фона на модерна музика; 

* Срещане на нови приятели … на живо; 

* Нови знания в областта на изкуството и житейската философия.